Kancelaria Prawna Warszawa
+48 602 224 324

Umowy

Kancelaria Prawna Guzowski specjalizuje się w przygotowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów występujących w obrocie gospodarczym, w tym:

  • umowy sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości
  • umowy o dzieło, w tym umowy zawierające postanowienia dotyczące praw autorskich
  • umowy o roboty budowlane
  • umowy typu time & material
  • umowy licencyjne
  • umowy wdrożeniowe systemów informatycznych
  • umowy sprzedaży