Kancelaria Prawna Warszawa
+48 602 224 324

Prawo pracy

Jednym z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii Prawnej Guzowski jest prawo pracy. Radca Prawny prowadzi w imieniu pracodawców i pracowników spory sądowe z zakresu prawa pracy.

Kancelaria Prawna zapewnia pomoc prawną pracownikom w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Pomoc prawna obejmuje wszelkiego rodzaju sytuacje niekorzystne dla pracownika, takie jak definitywne wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające, zwolnienia grupowe.

Radca Prawny obsługuje pracodawców w zakresie opracowywania aktów wewnętrznego prawa pracy, regulaminów pracy i wynagradzania, umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem oraz wygaśnięciem stosunku pracy. Ponadto Kancelaria Prawna doradza pracodawcom w sprawach związanych ze zwolnieniami indywidualnymi i grupowymi, ochroną danych osobowych pracowników oraz zatrudnianiem cudzoziemców.