Kancelaria Prawna Warszawa
+48 602 224 324

Postępowanie sądowe i administracyjne

Kancelaria Prawna Guzowski zapewnia klientom pełną obsługę prawną w zakresie postępowań przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej.

Radca Prawny Bartłomiej Guzowski prowadzi zarówno postępowania w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również postępowania cywilne oraz administracyjne, w których występują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Przykładowe rodzaje postępowań:

  • sprawy o zapłatę
  • sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych
  • sprawy z zakresu prawa pracy
  • sprawy dotyczące naruszenia posiadania
  • sprawy o zasiedzenie
  • sprawy o podział majątku lub zniesienie współwłasności
  • sprawy przed sądami administracyjnymi dotyczące skarg na decyzje organów administracji
  • sprawy przed organami administracji publicznej