Kancelaria Prawna Warszawa
+48 602 224 324

Obsługa spółek

Kancelaria Prawna Guzowski zapewnia kompleksową obsługę spółek prawa handlowego.

Kancelaria Prawna zapewnia również wsparcie w kwestii wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność Kancelarii Prawnej obejmuje w szczególności:

  • rejestrowanie spółek handlowych
  • przygotowywanie projektów statutów, regulaminów oraz innych wewnętrznych dokumentów związanych z działalnością spółek handlowych
  • obsługę prawną posiedzeń organów spółek handlowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz protokołów
  • przygotowywanie dokumentów składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • obsługę procesów fuzji i przekształceń spółek handlowych
  • obsługę procesów likwidacji i upadłości spółek handlowych