Kancelaria Prawna Warszawa
+48 602 224 324

ZASADY WSPÓŁPRACY

W swojej działalności Kancelaria Prawna Guzowski kieruje się dbałością o zachowanie najwyższych standardów świadczenia pomocy prawnej oraz zasad wynikających z Ustawy o radcach prawnychKodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Współpraca z Kancelarią Prawną może opierać się na umowie ramowej określającej zasady stałej obsługi prawnej bądź na umowie zlecenia, zawieranej na potrzeby prowadzenia konkretnej sprawy.

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii Prawnej ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i uzależniona od charakteru danej sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz niezbędnego nakładu czasu pracy.

Kancelaria Prawna współpracuje z klientami w szczególności przy zastosowaniu następujących modeli wynagradzania:

  • wynagrodzenie kwotowe za realizację na rzecz klienta konkretnej czynności
  • wynagrodzenie ryczałtowe, z ustaloną stawką miesięczną za określony zakres usług lub określoną ilość godzin świadczenia usług
  • rozliczenie godzinowe, w którym wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej